Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego

Promocja i edukacja w zakresie przedsiębiorczości

?

Promocja i rozwój regionu łęczyńskiego

Promocja i wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich

Wsparcie instytucji pomocy socjalnej i społecznej

Rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

7

Wsparcie działalności artystycznej

Rozwój powiatu 

Przyświeca nam troska o zrównoważony rozwój powiatu łęczyńskiego, jego gmin i ich mieszkańców w oparciu o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kreowane wzrostu aktywności społecznej. 

Ocieplamy Polskę

Upowszechniamy ważne informacje, sprawy publiczne i prywatne w duchu troski o dobra naszej społeczności regionalnej. 

Najlepszy chmiel 

Powiat Łęczyński słynie również z upraw chmielu. Dlatego stawiamy na zrównoważony rozwój powiatu oraz wsparcie w tym jego przedsiębiorców.

Skip to content