Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością publikujemy najnowsze kalendarium Fundacji stworzone przez doktora Radosława Dąbrowskiego, regionalistę i historyka, które obejmuje kluczowe wydarzenia Powiatu Łęczyńskiego od 1998 roku do br.

Kalendarium opracowano uwzględniając fakty, istotne daty dla Powiatu. To pierwszy tego typu zbiór ważnych wydarzeń Powiatu Łęczyńskiego z ostatnich ponad 20 lat. Niespotykana dotychczas publikacja mogła powstać dzięki współpracy z doktorem, absolwentem UMCS i regionalistą Radosławem Dąbrowskim.

Począwszy od daty 7.VIII.1998 r. czyli zatwierdzenie nowego podziału administracyjnego kraju – utworzenie powiatu łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej, skończywszy na ostatnich wydarzeniach 4 IX. 2022 r. : Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w Cycowie.

Zachęcamy do lektury poniższego kalendarium, które udostępniamy również do pobrania w wersji:

DOC

PDF

KALENDARIUM 

1998 

7 VIII: zatwierdzenie nowego podziału administracyjnego kraju – utworzenie powiatu łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej; 

11 X: pierwsze wybory samorządowe do rad powiatów; 

9 XI: pierwsza sesja Rady Powiatu Łęczyńskiego; 

12 XI: uchwałą nr II/5/98 Rady Powiatu w Łęcznej na starostę powiatu łęczyńskiego wybrany został Henryk Cholewa; 

30 XII: uchwałą nr V/17/98 Rady Powiatu w Łęcznej na starostę powiatu łęczyńskiego wybrany został Henryk Gański ; 

1999 

1 I: powiat łęczyński rozpoczyna swoją działalność; 

12/13 VI: pożar budynku „Zajazd Mustang” – pierwszej siedziby Starostwa. W akcji ratowniczej uczestniczyło 175 strażaków i 27 wozów gaśniczych oraz 10 specjalistycznych z Łęcznej, Lublina, Ostrowa Lubelskiego, Świdnika i Piask;  

21 IX: rozpoczęcie w Nadrybiu prac archeologicznych w związku z odkryciem grobowca z przełomu IV – III tysiąclecia p.n.e. z okresu kultury amfor kulistych  

28 X: uchwałą nr XII/63/99 Rady Powiatu Łęczyńskiego powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej;  

2000 

VI: poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala w Łęcznej;  

– otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej; 

28 X: uroczyste otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej; 

2001 

19 XII: uchwałą nr XXXI/172/2001 Rada Powiatu Łęczyńskiego ustanowiła wzory: herbu, flagi, sztandaru, pieczęci powiatu; 

VIII: zakończenie pierwszego etapu modernizacji stadionu sportowego Górnika Łęczna, która otrzymała główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja 2001”; 

31 XII: powiat zamieszkiwało 57 216 mieszkańców; 

2002 

30 VI: erygowanie parafii pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej; 

XI: Piotr Winiarski Starostą Łęczyńskim;  

2003 

24 V: zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Cycowskiej  

21 VII: awans drużyny piłkarskiej Górnika Łęczna do ekstraklasy

2004 

II: Krystian Brzozowski zapaśnik Górnika Łęczna na turnieju w Bratysławie zdobył kwalifikację olimpijską;  

22.VI: uchwała Rady Gminy Milejów o ustanowieniu flagi i herbu;  

2005 

IX: Decyzją Rady Powiatu Łęczyńskiego Technikum Górnicze w Łęcznej zostało utworzone jako oddział zamiejscowy Zespołu Szkół w Ludwinie; 

– początek działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach;  

– przystąpienie powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug; 

VIII: otwarcie Urzędu Skarbowego w Łęcznej; 

VIII: utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Łęcznej; 

2006 

27 I: otwarcie części diagnostycznej w Szpitalu Powiatowym im. św. Faustyny Kowalskiej

25 XI: uchwałą nr I/3/2006 Rady Powiatu Łęczyńskiego na starostę wybrany został Adam Niwiński;  

21 XII: otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej; 

2007 

– uroczystość nadania Powiatowi Łęczyńskiemu sztandaru; 

VI: obchody 540-lecia nadania Łęcznej praw miejskich; 

2008 

3 V: I Majówka w Zawieprzycach; 

IX: uroczystość poświęcenia krzyża i tablicy na cmentarzu prawosławnym w Cycowie; 

XI: 60-lecie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej i nadanie placówce imienia Zbigniewa Herberta; 

2009 

I: obchody 10-lecia Powiatu Łęczyńskiego; 

I: uchwała Rady Powiatu Łęczyńskiego w sprawie o usamodzielnienia Technikum Górniczego oraz nadaniu nazwy: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej;  

23 V: oficjalne otwarcie Szpitala Powiatowego im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęcznej; 

– przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do Stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna; 

VI: 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spiczynie; 

2010 

8 IX: Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn; 

1 XII: uchwałą nr I/4/2010 Rady Powiatu Łęczyńskiego na starostę wybrany został Adam Niwiński; 

2011 

21 I: konferencja inaugurująca projekt „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego”; 

10 III: pierwsza w województwie lubelskim Gala MMA „Real Fight CSW Herkules” w Łęcznej;  

21 VI: uroczyste otwarcie nowoczesnego budynku Przedszkola Samorządowego w Milejowie; 

27 VIII: „pierwszy skip” z „pierwszym” węglem z Pola Stefanów wyjechał na powierzchnie, a 1 października nastąpił próbny rozruch ściany wydobywczej w Polu Stefanów; 

28 VIII: Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w Cycowie; 

1 IX: otwarcie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej;  

28 X: nadanie imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w Dratowie; 

28 XI: zakończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Puchaczowie; 

4 XII: wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Bogdance z okazji górniczego święta; 

8 XII: otwarcie wystawy „Przybyli, Odeszli … Są: Żydzi Polscy zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Muzeum Regionalne w Łęcznej oraz Oddział Zamiejscowy Muzeum Lubelskiego w Lublinie.  

31 XII: powiat zamieszkiwało 57 668 mieszkańców; 

2012 

17 VIII: koncert chórów prawosławnych w cerkwi w Dratowie; 

6 IX: certyfikat UNESCO dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, w którego skład wchodzą rezerwaty z Polski, Białorusi i Ukrainy; 

12 XI: jubileusz 100-lecia szkoły filialnej w Albertowie; 

2013 

III: rejestracja w KRS Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty, Chorągiew powstała wiosną 2010 roku w ramach realizacji projektu „Patriotyzm jutra” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego. Początkowo działała pod nazwą Nasza Chorągiew pod opieką Fundacji Nadwieprzańskie Horyzonty z siedzibą w Kijanach; 

4 V: jubileusz 90–lecia powstania OSP w Brzezinach; 

8 VI: obchody Jubileuszu 100 – lecia szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach; 

24 VI: uroczyste otwarcie kompleksu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu; 

29 VI: uroczystość 50-lecia powstania OSP w Ciechankach; 

20 VIII: oficjalne otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki przy ul. Chełmskiej 4 w Cycowie, 

4 VIII: obchody 30-lecia powstania LKS Błękit Cyców; 

26 XI: decyzja Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich o oddaniu Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie budynku dawnej synagogi w Łęcznej, przy ul. Bożniczej 

2014 

V: wystartował I Powiatowy Bieg Konstytucji 3 Maja; 

12 VI: jubileusz 100 lecia szkoły podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku; 

15 VIII: otwarcie Izbę Pamięci poświęconej jednostce Ochotniczej Straży Pożarna w Puchaczowie; 

21 IX: obchody jubileuszu 15-lecia Powiatu Łęczyńskiego; 

1 XII: uchwałą nr I/3/2014 Rady Powiatu Łęczyńskiego Roman Cholewa starostą Łęczyńskim; 

2015 

23 II: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A otrzymał tytuł „Kopalni roku 2014”; 

VII: dzięki działaniom Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty powstało w starym Lamusie na terenie Wzgórza Zawieprzyckiego Muzeum Broni Białej i Strojów XVII w. 

VII: odsłonięcie pomnika upamiętniającego 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego będącego wierną kopią monumentu, który został wybudowany w tym miejscu w latach 30. XX wieku; 

20 IX: Gala jubileuszu 50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie; 

X: podpisanie umowy spółki „Wirtualne Powiaty3” zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a 19 partnerami, reprezentowanymi przez samorządowców z powiatów łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego; 

2 XI: przystąpienie Gminy Łęczna do realizacji działań mających na celu rewitalizację zabytkowego Parku Podzamcze; 

2016 

12 VI: poświęcenie sztandaru gminy Cyców z nowym herbem – szable ułańska i kozacka symbolizujące bitwę pomiędzy IV Brygadą a bolszewicką 58 Brygadą Strzelców i z czółenkiem u góry, jako pamiątki po manufakturze produkującą lenną tkaninę zwaną „cycem”.  

13 VIII: odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Samojłowicza na cmentarzu prawosławnym w Cycowie; 

X: podpisanie przez Zarząd Powiatu umowy partnerskiej na realizację projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”; 

5 XII: spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z mieszkańcami Powiatu Łęczyńskiego

2017 

21 IV: konferencja w ramach obchodów 550 rocznicy lokacji Łęcznej, zwieńczeniem której był tom studiów zawierających teksty dotyczące historii regionu; 

6 V: obchody jubileuszów: 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich i 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadowie; 

16 IX: odbyła się uroczystość z okazji 700 lat historii Ciechanek; 

1 X: uroczystość obchodów 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie; 

XII: I miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny za 2017 rok dla Łęcznej; 

2018 

VI: 160. urodziny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej; 

VIII: utworzenie przez Powiat Łęczyński i Gminę Łęczna Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”;  

18 X: uroczysta gala z okazji 70 – lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej oraz 10-lecia nadania imienia Zbigniewa Herberta;  

18 X: uroczyste odsłonięcie odremontowanego pomnika w Dratowie w 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości 

X: rozpoczęcie prac remontowych XIX-wiecznego spichlerza z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej; 

11 XI: powiatowe obchody 100-lecia niepodległości w Łęcznej; 

16 XI: 100-lecie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zawieprzycach; 

22 XI: uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu Łęczyńskiego na starostę wybrany został Krzysztof Niewiadomski; 

28 XII: uroczyste odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Ciechankach, rozebranego w 1963 r., a ufundowanego przez Zygmunta Lecherta – architekta zamieszkałego w Ciechankach Łańcuchowskich w 1934 r.; 

2019 

I: podpisanie przez Burmistrza Łęcznej i Samorząd Województwa Lubelskiego umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej – etap II”; 

18 III: Powiatu Łęczyński i Gmina Łęczna otrzymały specjalne wyróżnienie „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”;  

10 V: wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło Szpitala Powiatowego w Łęcznej, dla oddziału rehabilitacji oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego; 

17 IX: obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dratowie; 

4 X: uroczystości jubileuszu 20-lecia Powiatu Łęczyńskiego; 

2020 

8 I: powołanie Powiatowego Biura Biznes Lubelskie w Łęcznej; 

30 VI: premier Rządu Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki po raz pierwszy na ziemi Łęczyńskiej; 

4 VIII: otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie; 

2021 

I: rejestracja w KRS Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Jawidzu; 

VII: I Powiatowy Dzień Kół Gospodyń Wiejskich oraz II Powiatowy Dzień Produktu Lokalnego i Tradycyjnego w Witaniowie; 

1 IX: oddanie do użytkowania hali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Świerszczowie; 

4 IX: uroczyste otarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie; 

17 X „Jesień z TVP3 Lublin w Zawieprzycach” – w wydarzeniu udział wzięły Koła Gospodyń z terenu Gminy Spiczyn prezentując potrawy kulinarne z okresu panowania Króla Jana III Sobieskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i społeczności lokalnej prezentując walory turystyczne zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach i całej gminy; 

X: rozpoczęcie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie; 

XI: certyfikat „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” dla Powiatu Łęczyńskiego; 

31 XII: powiat zamieszkiwało 57 053 osób; 

2022 

1 III: uroczyste otwarcie Izby Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Witaniowie; 

1 III: koniec funkcjonowania Straży Miejskiej w Łęcznej; 

21 V: obchody 73. rocznicy śmierci Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w Kijanach; 

7 VI: podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia Łęczyńskiego Klastra Energii, podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie; 

27 VI: otwarcie Centrum Opieki Senioralnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej; 

29 VI: uroczyste otwarcie Dworu Lacherta w Ciechankach, wyremontowanego w ramach projektu pn. „Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi” zrealizowanego w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. 

VI: zakończenie sezonu przez piłkarzy Górnika Łęczna, spadek do Fortuna 1. Ligi; 

5 VII: Imieniny Atanazego Miączyńskiego w Kijanach; 

4 VIII: otwarcie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie; 

4 IX: Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w Cycowie; 

Autor: dr Radosław Dąbrowski, regionalista, historyk, absolwent UMCS 

Skip to content