Wzmocnienie oświaty i wdrażanie pilotażowych działań edukacji włączającej to jeden z elementów działań na rzecz rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. Edukacja włączająca ma na celu stworzenie takiego klimatu szkoły ogólnodostępnej, aby każdy uczeń miał warunki do rozwijania indywidualnego potencjału na miarę swoich możliwości. Głównym założeniem jest przygotowanie oferty edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Na zlecenie Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego ramach działań finansowanych przez NIW-CRSO powstał raport o edukacji włączającej.

pobierz raport

Skip to content