W dniu 30.12.2023 odbyło się ostanie spotkanie w organizowanych przez Fundację Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego w ramach realizacji zadania „Rozwój instytucjonalny Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego gwarantem silnego społeczeństwa obywatelskiego w powiecie łęczyńskim”. Tematem spotkania było pozyskiwanie środków z programów unijnych i krajowych, a także aktywizacja mieszkańców powiatu w tym zakresie.

Rolę prowadzącego spotkanie i głównego prelegenta objął Pan Zenon Kosiński, ekspert w zakresie projektów społecznych oraz biznesowych, który działa w obszarze pozyskiwania grantów europejskich i krajowych. Jest autorem dużej liczby projektów społecznych, oświatowych, kulturalnych, turystycznych oraz rozwoju lokalnego, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach europejskich.

Fundacja Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego troszczy się o zrównoważony rozwój powiatu łęczyńskiego, jego gmin i ich mieszkańców w oparciu o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kreowane wzrostu aktywności społecznej. Głównymi jej celami jest edukacja, aktywizacja i budowanie więzi społecznych wśród społeczności lokalnych, a także promocja i rozwój regionu łęczyńskiego.

Skip to content